AUDIO DRAMA היא חברת הפקה, המתמחה בתוכן עלילתי מתוסרט באודיו.
הפרויקטים שלנו כוללים סדרות אודיו, סדרות דוקו Audio Walks ותסכיתים.
אנחנו שואפים לצור תוכן מתוסרט, רלוונטי לתקופה למקום וכל זאת בטכנולוגית 8D שמותירה את המאזין המום מרמת הריאליזם והחדות בסאונד.

AUDIO DRAMA נוסדה מתוך אהבה שלנו לסאונד, לסיפור, וליכולת של צלילים לגרום לנו לדמיין.

Audio Drama

Audio Drama

הכוורת
סדרת אודיו על עולם הפשע בכרם התימנים
Google Israel
סיור אודיו חינוכי לנוער במשרדי גוגל ישראל
פרוייקטים חינוכיים
חוויה לימודית חדשנית באודיו
מוגן: JustListen7.10
זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.
יש עוד מישהו בחדר
מותחן אודיו בחושך מוחלט
הזקן והמדבר
סיפור עלייתו של דוד בן גוריון לנגב