AUDIO DRAMA היא חברת הפקה, המתמחה בתוכן עלילתי מתוסרט באודיו.
הפרויקטים שלנו כוללים סדרות אודיו, סדרות דוקו Audio Walks ותסכיתים.
אנחנו שואפים לצור תוכן מתוסרט, רלוונטי לתקופה למקום וכל זאת בטכנולוגית 8D שמותירה את המאזין המום מרמת הריאליזם והחדות בסאונד.

AUDIO DRAMA נוסדה מתוך אהבה שלנו לסאונד, לסיפור, וליכולת של צלילים לגרום לנו לדמיין.

Audio Drama

Audio Drama

אלטלנה – שתי נקודות מבט
סדרת אודיו עלילתית דוקומנטרית לרגל 75 שנה לפרשה
הכוורת
סדרת אודיו על עולם הפשע בכרם התימנים
Google Israel
סיור אודיו חינוכי לנוער במשרדי גוגל ישראל
בן גוריון: בין הסלילים
אודיוביוגרפיה מבוססת ארכיון על ראש הממשלה הראשון
יש עוד מישהו בחדר
מותחן אודיו בחושך מוחלט
פרוייקטים חינוכיים
חוויה לימודית חדשנית באודיו