AUDIO DRAMA היא חברת הפקה, המתמחה בתוכן עלילתי מתוסרט באודיו.
הפרויקטים שלנו כוללים סדרות אודיו, סדרות דוקו Audio Walks ותסכיתים.
אנחנו שואפים לצור תוכן מתוסרט, רלוונטי לתקופה למקום וכל זאת בטכנולוגית 8D שמותירה את המאזין המום מרמת הריאליזם והחדות בסאונד.

AUDIO DRAMA נוסדה מתוך אהבה שלנו לסאונד, לסיפור, וליכולת של צלילים לגרום לנו לדמיין.

Audio Drama

Audio Drama

הכוורת
סדרת אודיו על עולם הפשע בכרם התימנים
Google Israel
סיור אודיו חינוכי לנוער במשרדי גוגל ישראל
פרוייקטים חינוכיים
חוויה לימודית חדשנית באודיו
יש עוד מישהו בחדר
מותחן אודיו בחושך מוחלט
הזקן והמדבר
סיפור עלייתו של דוד בן גוריון לנגב
לכו איתי
מסע אודיו אורבני באוזניות